Sản phẩm Yamaha

Exciter 150 Monster Energy
Exciter 150 Monster Energy
Giá đề xuất 48.990.000 đ
Exciter DOXOU
Exciter DOXOU
Giá đề xuất 47.990.000 đ
Exciter 150 Movistar
Exciter 150 Movistar
Giá đề xuất 47.990.000 đ
Exciter 150 GP
Exciter 150 GP
Giá đề xuất 47.490.000 đ
Exciter 150 RC
Exciter 150 RC
Giá đề xuất 46.990.000 đ
Acruzo Deluxe phiên bản cao cấp
Acruzo Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất 36.490.000 đ
Grande Deluxe (phiên bản cao cấp)
Grande Deluxe (phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất 41.990.000 đ
Grande Premium (phiên bản đặc biệt)
Grande Premium (phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất 43.990.000 đ
Grande (B.Core Hybrid) – Kỷ niệm 20 năm
Grande (B.Core Hybrid) – Kỷ niệm 20 năm
Giá đề xuất 50.000.000 đ
Grande (B.Core Hybrid) – đặc biệt
Grande (B.Core Hybrid) – đặc biệt
Giá đề xuất 49.500.000 đ
Janus Standard (phiên bản tiêu chuẩn)
Janus Standard (phiên bản tiêu chuẩn)
Giá đề xuất 27.990.000 đ
Janus Limited (phiên bản giới hạn)
Janus Limited (phiên bản giới hạn)
Giá đề xuất 31.990.000 đ