Sản phẩm Yamaha

Janus Premium (phiên bản đặc biệt)
Janus Premium (phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất 27.990.000 đ
NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất 46.240.000 đ
NVX 125 Deluxe phiên bản màu đặc biệt
NVX 125 Deluxe phiên bản màu đặc biệt
Giá đề xuất 41.490.000 đ
NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn
NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn
Giá đề xuất 46.240.000 đ
NVX 155cc ABS
NVX 155cc ABS
Giá đề xuất 52.240.000 đ
NVX 155cc ABS phiên bản màu đặc biệt
NVX 155cc ABS phiên bản màu đặc biệt
Giá đề xuất 52.740.000 đ
YZF-R3
YZF-R3
Giá đề xuất 139.000.000 đ
NM-X
NM-X
Giá đề xuất 82.000.000 đ
TFX 150
TFX 150
Giá đề xuất 82.900.000 đ
MT-03
MT-03
Giá đề xuất 139.000.000 đ
YZF-R15
YZF-R15
Giá đề xuất 92.900.000 đ