Dòng xe Yamaha

Latte
Latte
Giá đề xuất 37.490.000 đ
FreeGo S –Phiên bản đặc biệt
FreeGo S –Phiên bản đặc biệt
Giá đề xuất 32.990.000 đ
FreeGo – Phiên bản tiêu chuẩn
FreeGo – Phiên bản tiêu chuẩn
Giá đề xuất 32.990.000 đ
Sirius RC vành đúc
Sirius RC vành đúc
Giá đề xuất 21.300.000 đ
Sirius phanh thường
Sirius phanh thường
Giá đề xuất 18.800.000 đ
Sirius phanh đĩa
Sirius phanh đĩa
Giá đề xuất 19.800.000 đ
Sirius FI phanh đĩa
Sirius FI phanh đĩa
Giá đề xuất 21.340.000 đ
Sirius FI RC Vành Đúc
Sirius FI RC Vành Đúc
Giá đề xuất 23.190.000 đ
Sirius FI phanh thường
Sirius FI phanh thường
Giá đề xuất 20.340.000 đ
Jupiter FI RC
Jupiter FI RC
Giá đề xuất 29.400.000 đ
Jupiter FI GP
Jupiter FI GP
Giá đề xuất 30.000.000 đ
Exciter 150 Giới hạn 2019
Exciter 150 Giới hạn 2019
Giá đề xuất 47.990.000 đ
Exciter 150 Monster Energy
Exciter 150 Monster Energy
Giá đề xuất 48.990.000 đ
Exciter DOXOU
Exciter DOXOU
Giá đề xuất 47.990.000 đ
Exciter 150 Movistar
Exciter 150 Movistar
Giá đề xuất 47.990.000 đ
Exciter 150 GP
Exciter 150 GP
Giá đề xuất 47.490.000 đ
Exciter 150 RC
Exciter 150 RC
Giá đề xuất 46.990.000 đ
Acruzo Deluxe phiên bản cao cấp
Acruzo Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất 36.490.000 đ
Grande Deluxe (phiên bản cao cấp)
Grande Deluxe (phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất 41.990.000 đ
Grande Premium (phiên bản đặc biệt)
Grande Premium (phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất 43.990.000 đ
Grande (B.Core Hybrid) – Kỷ niệm 20 năm
Grande (B.Core Hybrid) – Kỷ niệm 20 năm
Giá đề xuất 50.000.000 đ
Grande (B.Core Hybrid) – đặc biệt
Grande (B.Core Hybrid) – đặc biệt
Giá đề xuất 49.500.000 đ
Janus Standard (phiên bản tiêu chuẩn)
Janus Standard (phiên bản tiêu chuẩn)
Giá đề xuất 27.990.000 đ
Janus Limited (phiên bản giới hạn)
Janus Limited (phiên bản giới hạn)
Giá đề xuất 31.990.000 đ
Janus Premium (phiên bản đặc biệt)
Janus Premium (phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất 27.990.000 đ
NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất 46.240.000 đ
NVX 125 Deluxe phiên bản màu đặc biệt
NVX 125 Deluxe phiên bản màu đặc biệt
Giá đề xuất 41.490.000 đ
NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn
NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn
Giá đề xuất 46.240.000 đ
NVX 155cc ABS
NVX 155cc ABS
Giá đề xuất 52.240.000 đ
NVX 155cc ABS phiên bản màu đặc biệt
NVX 155cc ABS phiên bản màu đặc biệt
Giá đề xuất 52.740.000 đ
YZF-R3
YZF-R3
Giá đề xuất 139.000.000 đ
NM-X
NM-X
Giá đề xuất 82.000.000 đ
TFX 150
TFX 150
Giá đề xuất 82.900.000 đ
MT-03
MT-03
Giá đề xuất 139.000.000 đ
YZF-R15
YZF-R15
Giá đề xuất 92.900.000 đ

Dòng xe Honda

Wave RSX FI 110cc phanh đĩa, vành nan hoa
Wave RSX FI 110cc phanh đĩa, vành nan hoa
Giá đề xuất 22.790.000 đ
Vision 110cc Phiên bản Cá Tính
Vision 110cc Phiên bản Cá Tính
Giá đề xuất 34.790.000 đ
Winner X Phiên Bản Giới Hạn
Winner X Phiên Bản Giới Hạn
Giá đề xuất 46.090.000 đ
Phiên bản thể thao phanh ABS
Phiên bản thể thao phanh ABS
Giá đề xuất 48.990.000 đ
Winner X Phiên Bản Đường Đua
Winner X Phiên Bản Đường Đua
Giá đề xuất 50.090.000 đ
Winner X Phiên Bản Đen Mờ
Winner X Phiên Bản Đen Mờ
Giá đề xuất 49.590.000 đ
Winner X Phiên Bản Camo
Winner X Phiên Bản Camo
Giá đề xuất 48.990.000 đ
Winner X Phiên Bản Thể Thao
Winner X Phiên Bản Thể Thao
Giá đề xuất 46.090.000 đ
Monkey
Monkey
Giá đề xuất 84.990.000 đ
Super Cup 125
Super Cup 125
Giá đề xuất 84.990.000 đ
Rebel 300
Rebel 300
Giá đề xuất 125.000.000 đ
MSX 125cc
MSX 125cc
Giá đề xuất 49.990.000 đ
Future 125cc phiên bản vành đúc
Future 125cc phiên bản vành đúc
Giá đề xuất 31.490.000 đ
Future 125cc phiên bản vành nan hoa
Future 125cc phiên bản vành nan hoa
Giá đề xuất 30.290.000 đ
Wave alpha 110cc
Wave alpha 110cc
Giá đề xuất 17.890.000 đ
Wave RSX FI 110cc phanh đĩa, vành đúc
Wave RSX FI 110cc phanh đĩa, vành đúc
Giá đề xuất 24.790.000 đ
Wave RSX FI 110cc phanh cơ, vành nan hoa
Wave RSX FI 110cc phanh cơ, vành nan hoa
Giá đề xuất 21.790.000 đ
Blade 110cc Phanh đĩa, vành nan hoa
Blade 110cc Phanh đĩa, vành nan hoa
Giá đề xuất 19.890.000 đ
Blade 110cc Phanh cơ, vành nan hoa
Blade 110cc Phanh cơ, vành nan hoa
Giá đề xuất 18.890.000 đ
SH 150cc ABS 2020
SH 150cc ABS 2020
Giá đề xuất 96.290.000 đ
SH 150cc CBS 2020
SH 150cc CBS 2020
Giá đề xuất 88.290.000 đ
SH 125cc ABS 2020
SH 125cc ABS 2020
Giá đề xuất 79.290.000 đ
SH 125cc 2020
SH 125cc 2020
Giá đề xuất 71.290.000 đ
SH 300cc Phiên bản Tiêu chuẩn
SH 300cc Phiên bản Tiêu chuẩn
Giá đề xuất 269.000.000 đ
SH 300cc Phiên bản Thể thao
SH 300cc Phiên bản Thể thao
Giá đề xuất 270.000.000 đ
Lead 125cc Phiên bản 10 năm
Lead 125cc Phiên bản 10 năm
Giá đề xuất 41.790.000 đ
Lead 125cc Phiên bản Cao cấp
Lead 125cc Phiên bản Cao cấp
Giá đề xuất 40.590.000 đ
Lead 125cc Phiên bản Tiêu chuẩn
Lead 125cc Phiên bản Tiêu chuẩn
Giá đề xuất 38.590.000 đ
Vision 110cc Phiên bản đặc biệt
Vision 110cc Phiên bản đặc biệt
Giá đề xuất 33.290.000 đ
Vision 110cc phiên cao cấp
Vision 110cc phiên cao cấp
Giá đề xuất 31.990.000 đ
Vision 110cc phiên bản Tiêu Chuẩn
Vision 110cc phiên bản Tiêu Chuẩn
Giá đề xuất 30.290.000 đ
SH MODE 125cc Phiên Bản Cá Tính
SH MODE 125cc Phiên Bản Cá Tính
Giá đề xuất 59.290.000 đ
SH MODE 125cc Phiên Bản ABS Thời Trang
SH MODE 125cc Phiên Bản ABS Thời Trang
Giá đề xuất 58.190.000 đ
SH MODE 125cc Phiên Bản Thời Trang
SH MODE 125cc Phiên Bản Thời Trang
Giá đề xuất 54.190.000 đ
AIR BLADE 125cc phiên bản Tiêu chuẩn
AIR BLADE 125cc phiên bản Tiêu chuẩn
Giá đề xuất 41.490.000 đ
AIR BLADE 125cc phiên bản đặc biệt
AIR BLADE 125cc phiên bản đặc biệt
Giá đề xuất 42.690.000 đ
AIR BLADE 150cc phiên bản tiêu chuẩn
AIR BLADE 150cc phiên bản tiêu chuẩn
Giá đề xuất 55.490.000 đ
AIR BLADE 150cc phiên bản đặc biệt
AIR BLADE 150cc phiên bản đặc biệt
Giá đề xuất 56.690.000 đ
PCX 125cc Phiên bản Cao Cấp
PCX 125cc Phiên bản Cao Cấp
Giá đề xuất 56.490.000 đ
PCX 150cc Phiên bản Cao Cấp
PCX 150cc Phiên bản Cao Cấp
Giá đề xuất 70.490.000 đ

Dòng xe Piaggio

Medley ABS S 150cc ( phiên bản đặc biệt )
Medley ABS S 150cc ( phiên bản đặc biệt )
Giá đề xuất 87.900.000 đ
Medley S 150 ABS
Medley S 150 ABS
Giá đề xuất 87.900.000 đ
Medley ABS S 125cc (Phiên bản đặc biệt)
Medley ABS S 125cc (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất 73.500.000 đ
ABS 125cc
ABS 125cc
Giá đề xuất 72.500.000 đ
2018 Medley ABS S 125cc
2018 Medley ABS S 125cc
Giá đề xuất 73.500.000 đ
Liberty One 2019
Liberty One 2019
Giá đề xuất 48.900.000 đ
Liberty S SE 125 ABS
Liberty S SE 125 ABS
Giá đề xuất 58.500.000 đ
Liberty S ABS 125
Liberty S ABS 125
Giá đề xuất 58.500.000 đ
Liberty 125 ABS
Liberty 125 ABS
Giá đề xuất 57.500.000 đ
Primavera  50TH ANNIVERSARY
Primavera 50TH ANNIVERSARY
Giá đề xuất 74.500.000 đ
Primavera S PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
Primavera S PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
Giá đề xuất 76.500.000 đ
Primavera Yacht Club
Primavera Yacht Club
Giá đề xuất 74.500.000 đ
Primavera S
Primavera S
Giá đề xuất 74.500.000 đ
Primavera 125 IGET ABS
Primavera 125 IGET ABS
Giá đề xuất 74.500.000 đ
SPRINT 125 IGET ABS
SPRINT 125 IGET ABS
Giá đề xuất 75.500.000 đ
Sprint Notte
Sprint Notte
Giá đề xuất 78.500.000 đ
SPRINT S
SPRINT S
Giá đề xuất 77.500.000 đ
SPRINT CARBON 125
SPRINT CARBON 125
Giá đề xuất 76.500.000 đ
VESPA SEI GIORNI 300
VESPA SEI GIORNI 300
Giá đề xuất 115.000.000 đ
VESPA SUPPER GTS NOTTE 300 CC
VESPA SUPPER GTS NOTTE 300 CC
Giá đề xuất 129.000.000 đ
VESPA SUPPER GTS NOTTE 150 CC
VESPA SUPPER GTS NOTTE 150 CC
Giá đề xuất 115.000.000 đ
VESPA SUPPER GTS 300 CC
VESPA SUPPER GTS 300 CC
Giá đề xuất 129.000.000 đ
VESPA SUPPER GTS 150 CC
VESPA SUPPER GTS 150 CC
Giá đề xuất 115.000.000 đ
VESPA SUPPER GTS 125 CC
VESPA SUPPER GTS 125 CC
Giá đề xuất 93.900.000 đ
VESPA SUPPER GTS SPORT 300 CC
VESPA SUPPER GTS SPORT 300 CC
Giá đề xuất 129.000.000 đ
VESPA SUPPER GTS SPORT 125 CC
VESPA SUPPER GTS SPORT 125 CC
Giá đề xuất 93.900.000 đ
LX IGET 125
LX IGET 125
Giá đề xuất 67.900.000 đ
(946)RED 125
(946)RED 125
Giá đề xuất 405.000.000 đ